Om

Englekongressens historie

I 2011 arrangerede Lisbet Vilhelmsen og Peter Mortensen – også kendt som “Peter Englekongres” – den første englekongres i Danmark nogensinde.  Den blev afholdt i Vejle med bl.a. danske og udenlandske oplægsholdere, som formidlede energi og budskaber omkring engle, og det at have kontakt til engle. I 2014 blev det til endnu en englekongres. Denne gang i Musikhuset i Odense. Disse englekongresser har gjort stort indtryk på, og haft stor betydning for mange af dem som deltog. At opleve passionerede mennesker tale om engle og formidle kontakt med engle, som det mest naturlige i verden, var en meget smuk oplevelse. Det har løftet mennesker ind i håb, lys  og guidance, givet et kærligt skub og skabt inspiration til nye måde at opleve verden på.
 
I 2020 blev faklen givet videre til Louise og Line fra Engleskolen Danmark, som overtog planlægningen af kommende englekongresser. Efter selv at have deltaget på kongresserne i sin tid, er det en opgave, de har taget imod med stor ydmyghed overfor det store arbejde og de spirituelle milepæle, som Peter, Lisbet og deres hold har skabt ved at sætte disse unikke events på landkortet i Danmark.

Engleskolen har nu en afdeling, der hedder: "Englekongresser og Events, Nordic". Med hjælp fra Susan Wiesenberg og Thorkild Toftgård, som begge har stor erfaring inden for bl.a. eventplanlægning, har vi dannet teamet: "Engleekspressen". Vi arrangerer Nordisk Englekongres 2023 som en non-profit Event.

"Engleekspressen" - teamet bag englekongressen

I engleekspressen praktiserer vi i høj grad det, vi kalder: “Dynamisk samskabelse”. Denne proces er kendetegnet ved, at vi som “medskabere” af kongressen og visionen, hver især træder i karakter i de faser, hvor det giver mening ud fra de forskellige “mester-kompetencer”, vi har. I stedet for et fast hieraki med faste titler og roller, så danner vi en cirkel med dynamik. Vi åbner en form for portal over projektet, og skiftes til at træde ind i cirklen, der hvor der er brug for det. Dette kræver, at vi undervejs har et metaperspektiv på den proces vi er i, og at vi er transparente omkring vores overvejelser og oplevelser i processen. 

Det betyder, at vi hver især bidrager med det, vi er bedst til, og har mest energi på. Det gør, at vi i processen omkring det at arrangere englekongressen lærer af hinanden, men også bliver intuitivt inspireret og guidet. Idéerne får plads og energien omkring projektet løftes.,

Louise Sofia Rørbech (tv), Susan Wiesenberg (midt), Line Rune Balling (th) og Thorkild Toftgård (bagerst)

Kongressen er en NON PROFIT event

Englekongressens vision

Det aftryk de oprindelige englekongresser har sat hos mange mennesker, er den gyldne tråd, vi ønsker at bringe videre ind i et nyt kapitel med englekongressen 2023.. Vi mærker, at kongressen ønsker at sprede sine vinger ud, og omfavne mennesker med lys og håb. Men også at bidrage til at vi, som mennesker, udvikler et nyt ”galaktisk” sprog, og en ny forståelse og oplevelse af, hvem vi også er på flere planer.

Mere end nogensinde før, er der vækket en åbenhed og nysgerrighed hos mange mennesker i forhold til at opleve en større dybde i livet og i sig selv. Derudover står vi, som menneskehed, med mange udfordringer, der kalder på vores evne til at stå sammen og finde nye veje. Naturen og klimaet, vores børn og unge, vores hverdagsliv, arbejdsliv og relationer kalder på ny bevidsthed.

Vi mener, at der ligger meget spirituel visdom, der i samskabelse med videnskab og kunst, netop kan være med til at åbne for nye veje. Nye veje, hvor vi bryder med gamle tankegange og mønstre – både individuelt og kollektivt.

 

Vi ønsker med englekongressen 2023 at skabe et magisk rum med højt til loftet, hvor vi i et spændingsfelt af sprituel energi og visdom, viden, kunst og og passion giver plads, lytter og "opgraderer" både vores energi og mind-set. Vi har den vision, at englekongresserne skal være med til at:

Vision - Fra 3. til 5. dimension

Vores vision er inspirere til måder, hvorpå vi som mennesker kan løfte vores bevidsthed til et sted med mindre fokus på drama, frygt, kamp og uhensigtsmæssige mønstre. En bevidsthedsenergi på jorden, man kan betegne som 3. dimension, fordi vores opmærksom og bevidsthed på en måde er fanget i tid, sted og rum.

Denne nye dimension kan betegnes som 5. dimension. Her har vi lært at håndtere den kompleksitet, der er i verden, ved at foretage et bevidsthedsskifte.

5. dimensions bevidsthed er bl.a. kendetegnet ved, at mennesker kan samskabe ud fra visionære idéer, som er til alles bedste og til jordens bedste.

5. dimension er også kendetegnet ved hjerteresonans, transparens og tillid, som er et vigtigt fundament i ligeværdige relationer. Det er også med til at skabe fleksible og dynamiske sammenhænge, der afløser fastlåste og begrænsende systemer. Man erkender i 5. dimension, at vores tanker kun er en lille del af vores bevidsthed, og at vi eksisterer på flere dimensioner. Det vil sige, at vi ikke kun eksisterer i tid, sted og rum, som de fleste oplever det. Vi eksisterer også som sjæle, og vi er en del af et samlet energifelt, der er større og dybere end den fysiske del af os selv og jorden.

Lige nu har vi, som mennesker på jorden, en masse at hente
i vores nærmeste potentiale ind i 5. dimensions energi.