Program

Det bliver en stærk og magisk oplevelse med højt til loftet

Kom med og få inspiration til forandring og nye dimensioner i Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, i Aalborg den

7. oktober 2023 - kl. 10 til 18 Dørene åbner kl. 9

Spiritualitet, kunst og videnskab går sammen og udfordrer vanetænkning og fordomme med nye og oprindelige måder at se og opfatte verden og livet på. 

Vær opmærksom på, at flere foredrag er på engelsk

“Når vi dør, ryger vi tilbage i det store univers, hvor alt er evigt og perfekt og derfor også kedeligt. Så tager vi en tur mere på legepladsen her på jorden. Og for at gøre det sjovt, har vi et livsformål

kodet ind i os,” siger Anne Skare Nielsen og giver perspektiver på, hvad fremtiden og en ny tid kan, når vi kollektivt ændrer vores tankegang radikalt og åbner for en ny måde at opfatte bevidsthed på.

Anne Skare Nielsen: Fremtidsforsker, Danmark

Rane Willerslev har haft oplevelser i nærkontakt med naturens rå kraft og forskellige dimensioner. Her har han oplevet momenter af hellige øjeblikke. Han har tilmed en særlig indsigt i naturfolks evne til at samskabe og dele ”oprindelig” visdom. Med afsæt i disse erfaringer og sin forskning, formidler Rane sin viden og sine erfaringer på en måde, der udfordrer de gængse normer, og det han kalder ”nulfejlskulturen” og en ”kreativitetskrise” i især uddannelsessystemet. Med pointen ”Det er guddommeligt at fejle” og en opfordring til at tænke vildt, vil han gerne inspirere til at erstatte ”nul-fejl” med ”kreativitet”, erstatte ”kontrol” med ”tillid” og ”transparens” og erstatte ”hierarki” med ”samskabelse”.

Rane Willerslev: Professor i social antropologi

Rebecca mener, at vi er natur, og at vi ligesom naturen er i konstant forandring. Hun tror på, at vores sjæl altid kalder på os i et hvert øjeblik, og at hvis vi udvikler en praksis med at handle på denne hvisken fra sjælen, kan vi opleve et nyt flow i livet. Hun kalder dette ‘at leve et sjælsguidet liv’. Rebecca formidler visdom om sjælen, ud fra den mission at vække og genfinde det guddommelige i hverdagen.

Rebecca Cambell: Forfatter, mystiker og kunstner, England

Mia har via spirituelle metoder fundet sin egen vej ud af en dysfunktionel barndom og ungdom. I dag hjælper hun andre til at hele deres traumer og forstå sig selv ved at arbejde med deres sjælsplan. Gennem sin formidling af bl.a. ”lyssprog”, som er et multidimensionalt galaktisk sprog, åbner Mia døren til andre dimensioner så kraftfuldt, at det vil være muligt for mange at mærke en fysisk påvirkning af kroppen. Mia viderebringer dybe budskaber og koder som kan vække din sjæl og din indre visdom.
Mia Kafkios: Spirituel terapeut og lysarbejder. Therapist of the New World, Sverige

Menneskeheden og jorden er i gang med et bevidstheds- og energiskifte, som påvirker os alle – ikke mindst ubevidst. Men jo mere bevidste vi bliver omkring vores egen energi på flere dimensioner, jo bedre og hurtigere kan vi løfte energien på jorden ind i lysere og højere frekvens. Og at løfte energien og navigere i den kollektive energi er nærmest en forudsætning for, at vi sammen kan træde ind i en ny tid med større bevidsthed. Tim har gjort det til sin levevej at formidle nye energier og information om jordens og menneskers transformation.
Tim Whild: Forfatter, energiarbejder og international foredragsholder, England

Jessica Tumminello er repræsentant for en generation af unge med et naturligt spirituelt og sensitivt væsen. For eksempel har telepati med dyr altid været helt naturligt for hende. Jessica mener at verden har brug for, at vi som mennesker bliver mere frie i vores måder at udtrykke os på. For jo mere afslappede, umiddelbare og frie vi er, jo lettere bliver det for os som mennesker at åbne for vores intuitive og skabende evner. At være kanal for vores egen sjæl og bevidsthed fra andre dimensioner, er en mulighed for alle, på hver vores unikke måde.

Jessica Tumminello: Intuitiv og visionær kunstner, Tyskland

Louise og Line ser og oplever engle- og stjerneenergier, og de viderebringer kanaliserede budskaber direkte fra disse guider.

Ifølge Louise og Line er menneskeheden ved at udvikle en ”ny” og oprindelig galaktisk bevidsthed. Det vil sige en bevidsthed om, at vi ikke kun eksisterer som fysiske mennesker, men at vi som ”energivæsener” indeholder mange dimensioner i et kvantumfelt. Når man åbner sig for dette, bl.a. gennem healing og ”lysaktivering”, så hæver man sin frekvens. Det betyder bl.a. at man begynder at slippe gamle begrænsende mønstre, og træder ind i sit eget lys.

Sammen med konferencier Sebbastian Lorantius, vil Louise og Line også være med til at skabe den røde – eller måske gyldne – tråd i løbet af dagen.

Louise Sofia Rørbech og Line Rune Balling: Undervisere, healere og forfattere i Engleskolen, Danmark

Sebbastian vil som konferencier binde dagen sammen. Han har, siden han var barn, haft en naturlig kontakt med både engle og afdøde, og han har en bred vifte af uddannelser og erfaring inden for det spirituelle felt. Sebbastian er grundlægger af Lorantius Instituttet i København, og han er bl.a. kendt fra Kanal 4´s program ”Nærkontakt”, hvor han stod til rådighed som kanal for afdødekontakt. Sebbastian bliver med sin jordnære, naturlige og humoristiske facon et skønt holdepunkt i løbet af dagen i koncertsalen.

Sebbastian Lorantius: Bl.a. forfatter, clairvoyant medie og grundlægger af Lorantius Instituttet i København